TCCS - Ngày 11-5-2020, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Video: TCCS/Truyền hình Nhân dân