Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới

TS. THANG VĂN PHÚC

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

TCCS - Đối với mỗi người cán bộ, công chức, đạo đức là gốc, là nền tảng để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến chất lượng thực thi công vụ. Vì thế, xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp là yêu cầu cấp thiết trong tất cả các thời kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn xã hội có nhiều biến đổi nhanh, mạnh mẽ như hiện nay...

Biến đổi của lễ hội Đền Hùng trong diễn trình lịch sử

TS. Trần Thị Tuyết Mai

Viện Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Một số nội dung cơ bản về xây dựng văn hóa chính trị

PGS, TS. Trần Đình Huỳnh

Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

Tác động xã hội và ứng phó của Việt Nam trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19

PGS, TS. Nguyễn Đức Chiện

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo ảnh hưởng sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

TS. TRỊNH THỊ THỦY

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch