Hệ thống phúc lợi xã hội ở các nước Bắc Âu và một số gợi ý đối với Việt Nam

TS. Phạm Thị Thu Lan

Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

TCCS - Phúc lợi xã hội là một trong những quyền căn bản của con người và phải gắn liền với sự phát triển kinh tế. Việc xây dựng, phát triển hệ thống phúc lợi xã hội vẫn là mối quan tâm của nhiều quốc gia. Bài viết khái quát về sự phát triển hệ thống phúc lợi xã hội theo mô hình các nước Bắc Âu và gợi ra một số điểm để phát triển hệ thống phúc lợi xã hội bền vững cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam.

Chính sách Trung Đông của Nga: Sự trở lại của một cường quốc có trách nhiệm

PGS, TS. Hà Mỹ Hương - PGS, TS. Đoàn Văn Khái*

* Trường Đại học Ngoại thương

Xây dựng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong sạch, vững mạnh

Thoong-xạ-lít Măng-no-mệc

Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

Những toan tính chiến lược của Mỹ ở Trung Đông trong năm bầu cử 2020

PGS, TS. Thái Văn Long

Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu đối với châu Á sau Chiến tranh lạnh

PGS, TS. Bùi Hồng Hạnh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội