Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” phường Quang Trung (thành phố Thái Nguyên) - Nguồn: baothainguyen.org.vn

Cải cách hành chính là động lực cho tăng trưởng của tỉnh Thái Nguyên

Vũ Hồng Bắc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

TCCSĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 xác định: Cải cách hành chính là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Quán triệt quan điểm đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể cũng như các giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên: “Thái Nguyên - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”

BTV/VGP

Múa Khèn của người Mông được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ánh Tuyết

Xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển văn minh, hiện đại

Việt Bách

Khởi công dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2017 - 2018 tại Thái Nguyên

Ánh Tuyết