Năm 2019 lợi nhuận sau kiểm toán của BSR đạt trên 2.873 tỷ đồng

Gia An

TCCS - Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) sẽ được tổ chức vào ngày 26-5-2020 tại Quảng Ngãi. BSR đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Giá dầu thế giới tăng, thị trường xăng, dầu Việt Nam khởi sắc

Xuân Hương

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn từng bước vượt bão kép

Sỹ Minh

Trụ vững trước “giông bão”, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế

Xuân Sơn

Điểm sáng của ngành dầu khí trong khủng hoảng kép

Nguyễn Hữu