“Ba nổi, bảy chìm”

Thanh Minh

TCCS - Thực tế, áo choàng không làm nên thầy tu. Những cán bộ càng “bề nổi” thì càng dễ “phát lộ”. Không đủ năng lực gánh vác trọng trách tất dẫn tới mất kiểm soát, bị cấp trên/dưới, đối tác/cộng tác “qua mặt”, “vượt mặt”… mà mình lại là người chịu trách nhiệm. Khi xảy ra sai phạm, bị kỷ luật, mất chức còn là nhẹ, là may; nặng thì không ít người vướng vào lao lý...

Dại, khôn

PHẠM ĐÌNH ĐẢNG

Chọn vỏ, bỏ lõi

Gia Bảo

Hội chứng vượt “đèn đỏ” trong lãnh đạo, quản lý

Mạnh Thắng

Tâm tư trước đại hội

Minh Anh