Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Ngô Đức Mạnh

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga

TCCS - Năm 2020 đánh dấu kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nga (1950 - 2020), cũng là năm hai nước đang tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam (2019 - 2020) với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng...

Vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay và sự tham gia của Việt Nam

TS. Nguyễn Việt Lâm

Bộ Ngoại giao

Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới

TS. Trần Quốc Dương

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bảy mươi năm quan hệ Việt Nam - Nga: Mãi còn đó một tình hữu nghị thân thiết, thủy chung, sâu sắc

PGS, TS. Hà Mỹ Hương

Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

PGS, TS. Nguyễn Văn Lịch - Phùng Huy Hoàng

Học viện Ngoại giao