Phát triển mạng VCNet thành diễn đàn trao đổi thông tin chính thống của người Việt

Võ Văn Phuông

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

TCCS - Khai trương ngày 11-6-2019, sau hơn 10 tháng hoạt động, Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNet) đã đạt hơn 1,2 triệu tài khoản người dùng. Tuy nhiên, VCNet cần tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và công nghệ để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của người dùng, phấn đấu trở thành diễn đàn trao đổi thông tin bổ ích của người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với triển khai các quy định của Trung ương về nêu gương tại tỉnh Lâm Đồng

Ngọc Bảo

Tạp chí Cộng sản

Phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa - nghệ thuật trong điều kiện xã hội hóa

Nguyễn Ngọc Thiện TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các nội dung cơ bản của việc giải quyết mối quan hệ nhà nước và thị trường

Vũ Văn Hà PGS, TS. Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

Nguyễn Thanh Bình Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương