Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việt Bách

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Trong gần 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ động, kịp thời, nghiêm túc quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Với cách làm sáng tạo, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điểm sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Lai Châu

Xuân Trường

Lâm Đồng tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐÔNG HẢI

Những tấm lòng nhân ái, nghĩa tình học và làm theo Bác Hồ

Vũ Linh

Tỉnh Cao Bằng: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

BẠCH MAI