Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp về phát triển vùng kinh tế trọng điểm

TCCS - Ngày 26-5-2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phát triển vùng kinh tế trọng điểm. Phát biểu tại cuộc họp Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Lãnh đạo các địa phương trong vùng cần đề cao trách nhiệm trong phát triển kinh tế vùng, phải thực sự tận tâm, tận lực vì sự phát triển của cả vùng, của đất nước và từng địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Hội nghị Quân ủy Trung ương cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Thu Thanh