Hội nhập khu vực và vấn đề chủ quyền quốc gia: Kinh nghiệm tham khảo từ thực tiễn Cộng hòa Liên bang Đức đối với Việt Nam

PGS, TS. Đặng Hoàng Linh

Học viện Ngoại giao

TCCS - Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng ngày càng gắn kết chặt chẽ và ràng buộc lợi ích giữa các quốc gia, dân tộc về nhiều mặt, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa - xã hội. Là một trong những thành viên chủ chốt trong Liên minh châu Âu (EU), Đức đã trải qua quá trình hội nhập khu vực trong suốt 60 năm qua với những tác động đáng kể đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế và tư pháp trong nước.

Công nghệ 5G: Nhân tố thúc đẩy sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ về phát triển công nghệ

TS. Nguyễn Việt Lâm - Lê Trung Kiên

Bộ Ngoại giao

“Sóng thần kép” đe dọa sự tồn tại của Liên minh châu Âu

Nhật Quang

Thỏa thuận Mỹ - Taliban có đem lại hòa bình cho Afghanistan?

Lê Thế Mẫu

ASEAN trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Đô-nan Trăm

LÊ THị THÚY HIềN

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an