Nỗ lực cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai

Thanh Nga

TCCS - Theo kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong 10 chỉ số thành phần PCI của Vĩnh Phúc thì chỉ số tiếp cận đất đai xếp hạng 49/63 tỉnh, thành, với 6.38 điểm, tăng 0.64 điểm và tăng 11 bậc so với năm 2018. Mặc dù tăng bậc so với năm 2018 nhưng chỉ số này vẫn có thứ hạng thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần PCI của Vĩnh Phúc. Nguyên nhân là thủ tục hành chính về đất đai cũng như sự thay đổi về khung giá đất của tỉnh chưa phù hợp; việc tiếp cận đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khó khăn. Bên cạnh đó, những rủi ro bị thu hồi đất còn cao.

Thực hiện mục tiêu “kép” trên những công trình trọng điểm

Hải An

Huyện ủy Lập Thạch làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

Sỹ Thanh

Ngành du lịch Vĩnh Phúc chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón khách trở lại

Hữu Nguyên

Giám sát công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Tam Đảo

Nguyễn Hữu