Hành trình của niềm tin và sứ mệnh vì người nghèo

Việt Hải

TCCS - Gần 20 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã khẳng định vai trò và sứ mệnh của một mô hình quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù, sáng tạo, duy nhất của Việt Nam huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cả xã hội tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Hơn thế, thông qua cơ chế hỗ trợ bằng tín dụng từ NHCSXH đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận dần với kinh tế thị trường, tăng cường và củng cố lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước.

Hướng dẫn cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động bởi dịch COVID-19

Hồng Anh

Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng người yếu thế và lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Việt Hải, Trang Trung

Tín dụng chính sách - Điểm tựa nâng cao vị thế người phụ nữ Việt Nam

Việt Hải

Mùa xuân bừng sáng khắp miền đất Quảng Ngãi

Đông Dư