Nhớ lời Bác dạy, Điện lực Việt Nam vượt mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước đã giao phó

THÁI HÀ

TCCS - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến ngành điện. Tình cảm của Bác đối với ngành điện mãi mãi là tài sản tinh thần thiêng liêng và vô giá đối với mỗi cán bộ công nhân viên ngành điện. Những lời căn dặn của Người khi đến thăm, nói chuyện với cán bộ, công nhân ngành điện năm xưa chính là kim chỉ nam, là động lực để Tập đoàn Điện lược Việt Nam (EVN) không ngừng phát triển vươn lên, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Hà Nội sẵn sàng phục hồi nền kinh tế khi dịch Covid-19 lắng xuống

Thùy Linh

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở

Ánh Thu

Hà Nội đặt mục tiêu giữ vững vị trí chỉ số cải cách hành chính

Tiêu Tuyết - Hoa Lê

Xây dựng hình ảnh người Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ

Nguyễn Hữu