Phát triển thương mại, thị trường góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi

TS. Trịnh Thị Thanh Thủy

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương, Bộ Công Thương

TCCS - Với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển thương mại là giải pháp căn bản để người dân có động lực và điều kiện gia tăng sản xuất, tiếp cận các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ từ nền sản xuất hàng hóa của các vùng, miền, tạo thêm việc làm, gia tăng thu nhập, nhờ đó cải thiện đời sống...

Vực dậy ngành hàng không sau đại dịch COVID-19

Đỗ Anh Tuấn

Trưởng Ban Truyền thông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới toàn diện, đi vào chiều sâu

Nguyễn Xuân Cường

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

TS. Nguyễn Đại Lai

Chuyên gia tài chính, ngân hàng

Nhà nước tạo lập tiền đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

ThS. Vũ Thị Thu Hương

Học viện Tài chính