Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Anh Khôi

TCCS - Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), ngày 8-5-2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” dưới hình thức trực tuyến với các địa phương.

Hội nghị xét xã Văn Môn đạt chuẩn nông thôn mới

Phạm Tiến

Tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức cán bộ

Minh Anh

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ánh Tuyết

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh

Gia An