Agribank miễn giảm lãi, hạ lãi suất cho 29.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ánh Tuyết

TCCS - Tính đến ngày 18-5-2020, Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN là 43.069 tỷ. Trong đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ: trên 35 nghìn tỷ đồng cho gần 9.000 khách hàng; miễn giảm lãi đến 8 nghìn tỷ đồng cho gần 1.000 khách hàng. Doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng COVID-19: 20.560 tỷ đồng với trên 9.000 khách hàng, trong đó doanh số giải ngân gói 100.000 tỷ đạt trên 14 nghìn tỷ đồng...

Agribank và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Nâng tầm hợp tác

Thanh Ngọc

Agribank cơ cấu lại nợ cho 27.500 khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19

Ánh Tuyết

Agribank đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thanh Ngọc

Agribank cơ cấu lại nợ cho 15 ngàn khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Gia An