Động lực tăng trưởng và xác định động lực tăng trưởng đất nước giai đoạn 2021 - 2030

PGS, TS. TRẦN QUỐC TOẢN

Hội đồng Lý luận Trung ương

TCCS - Xác định động lực tăng trưởng, phát triển của một đất nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nó liên quan trực tiếp đến mục tiêu, định hướng, cơ chế, chính sách huy động và sử dụng các nguồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng và phát triển trong những giai đoạn cụ thể. Ở nước ta hiện nay, mặc dù tầm quan trọng của các động lực tăng trưởng và phát triển có sự thống nhất khá cao, nhưng nhận thức, cách tiếp cận, cách xác định động lực tăng trưởng và phát triển lại đang có sự khác nhau.

Về xác định đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

PGS, TS. BÙI VĂN HUYỀN

Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Muốn phát triển và thịnh vượng, Đảng cầm quyền và nhà nước cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với các mục tiêu, quan điểm và giải pháp tổng thể. Với ý nghĩa đó, đột phá chiến lược phản ánh các lựa chọn ở tầm vĩ mô, có ý nghĩa quyết định, chiến lược. Đồng thời, đột phá chiến lược cũng hàm nghĩa tác động vào các khâu, các vấn đề, nội dung then chốt, cốt lõi để thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc xác định “đúng” và “trúng” các khâu đột phá chiến lược có ý nghĩa vô cùng quan trọng...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay

TS. BÙI TRƯỜNG GIANG

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Phát triển thương mại, thị trường góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi

TS. Trịnh Thị Thanh Thủy

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương, Bộ Công Thương

Du lịch Việt Nam: Thành công và những bài học thời kỳ hội nhập

TS. Nguyễn Minh Phong - Nguyễn Lưu*

* Học viện An ninh nhân dân

Cục Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Đỗ Văn Diệp

Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp

Chiến lược phát huy “sức mạnh mềm” của Hàn Quốc và ý nghĩa tham chiếu đối với Việt Nam

Nghiêm Thị Thanh Thúy

Tạp chí Cộng sản

Tỉnh Hà Giang chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới

Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

TCCS - Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở đủ sức gánh vác trọng trách, nhận được sự tin yêu, tín nhiệm của nhân dân, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Hà Giang luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt. Tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh biên giới phên giậu của Tổ quốc.

Phòng, chống đại dịch COVID-19: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học

TS. Đỗ Văn Quân

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng dịch bệnh có quy mô, mức độ ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, gây ra sự bất ổn chưa từng thấy đối với nền kinh tế toàn cầu. Phân tích một số vấn đề cụ thể từ khía cạnh xã hội học trong hoạt động phòng, chống đại dịch COVID-19 để thấy rõ những biện pháp nước ta áp dụng là đúng đắn và cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triệt để nhằm đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh.

Kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng Lý luận Trung ương

TCCS - Ngày 28-5-2020, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 13 thảo luận về chủ đề “Những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng”, nhằm tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng. Tại kỳ họp lần thứ 13, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận sâu các nội dung: Về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới; mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể năm 2025, năm 2030 và năm 2045; các quan điểm chỉ đạo; những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược; định hướng phát triển các lĩnh vực...

Bệnh “lệnh ông không bằng cồng bà”!

Thanh Phương

Ở một số nơi, dư luận râm ran kháo nhau, muốn được bổ nhiệm, lên chức nhanh chóng thì cán bộ nhất định phải qua nhà riêng “gặp chị” mà nhờ vả. Bởi lẽ, anh đồng ý rồi mà chị chưa xuôi thì nhân sự ấy cũng còn phải đợi... “đến mùa quýt”; còn ngược lại, trường hợp nào chị nhà đã “chấm”, đã ủng hộ rồi thì anh nhà cũng khó mà làm trái ý được. Ở một cơ quan nọ, các nhân viên rỉ tai nhau, vợ sếp mới là “Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ” đích thực của cơ quan!